Giới thiệu hoạt động: Cứ Điểm Chiến

Cứ Điểm Chiến là tính năng thi đấu mới trong mục Hệ Thống Hoạt Động – Thi Đấu. Tại đây Chúa Công sẽ phải khiêu chiến và phòng thủ liên tục để chiếm Cứ Điểm, đoạt địa bàn và đem về những điểm Vinh Dự quý giá từ thời gian chiếm lĩnh các loại Cứ Điểm Tài Nguyên Thấp, Vừa và Lớn. Đồng thời Chúa Công cũng sẽ nhận được rất nhiều Mảnh Thần Thú, nguyên liệu tăng cấp từ việc đổi điểm Vinh Dự tại Shop Vinh Dự

I. Cách Tham Gia

 • Tại giao diện chính vào mục Hệ Thống Hoạt Động “Thi Đấu” rồi kéo từ phải qua trái để chọn hoạt động “Cứ Điểm Chiến”
 • Thời gian vào Cứ Điểm Chiến là không giới hạn
 • Phạm vi tham gia là Cụm Máy Chủ
 • Chúa Công cần đạt cấp 70 trở lên mới có thể tham gia hoạt động này

II. Quy Tắc

 • Mỗi Cứ Điểm chiếm được sau 5 phút sẽ tự động thu hoạch điểm Vinh Dự 1 lần
 • Mỗi lần chiếm được Cứ Điểm chỉ có thể thu hoạch trong 8 tiếng, và mỗi Chúa Công chỉ có thể chiếm cùng lúc tối đa 3 Cứ Điểm thôi
 • Mỗi 5 phút phòng thủ khi đang chiếm lĩnh địa bàn sẽ giảm 1% điểm Tinh Lực, tối đa thấp nhất là còn 1% điểm Tinh Lực cho mỗi đội phòng thủ. Còn đội phòng thủ thuộc hệ thống NPC sẽ không bị giảm điểm Tinh Lực này
 • Điểm Tinh Lực khi giảm 1% sẽ tương ứng với giảm 1% Lực Chiến của Đội Hình và Tướng trong Đội Hình đó
 • Đội Hình sau khi tấn công chiếm lĩnh Cứ Điểm cũng sẽ là Đội Hình phòng thủ cho Cứ Điểm đó và không thể thay đổi Đội Hình
 • Các Tướng khi đang không có trong trạng thái phòng thủ Cứ Điểm sẽ tự động hồi phục 1% điểm Tinh Lực mỗi 5 phút. Tối đa hồi phục là 100% điểm Tinh Lực
 • Mỗi lần tấn công thất bại sẽ trừ 10% điểm Tinh Lực của Tướng tham gia tấn công

III. Lãnh Địa Và Cách Chiếm

1. Giới thiệu Lãnh Địa Cứ Điểm

 • Trong hoạt động Cứ Điểm Chiến có tất cả 9 bản đồ, tương ứng với mỗi bản đồ là 10 Cứ Điểm cấp bậc khác nhau
 • Cấp bậc của Cứ Điểm được phân làm 3 loại : LớnVừa-Thấp, tương ứng phần thưởng nhận được nhiều hay ít.
 • Các Cứ Điểm có cấp bậc khác nhau sẽ được chia ra tại từng bản đồ và Cứ Điểm cấp càng cao thì số lượng càng ít, Chúa Công hãy chú ý xem kỹ trước khi chiếm.
 • Chúa Công có thể xem thông tin từng bản đồ tại mục Bản Đồ, thông tin hiển thị sẽ là Cứ Điểm Tài Nguyên Lớn, Cứ Điểm Tài Nguyên Vừa, Cứ Điểm Tài Nguyên Thấp, Cứ Điểm của Chúa Công

2. Cách Chiếm

 • Để chiếm lĩnh được Cứ Điểm thì Chúa Công cần thao tác click chọn vào Cứ Điểm muốn chiến rồi sắp xếp Đôi Hình khiêu chiến. Nếu khiếu chiến thành công thì Chúa Công sẽ chiếm được Cứ Điểm đó. Nếu thất bại thì cũng không mất gì và có thể khiêu chiến tiếp
 • Số lần khiêu chiến là không giới hạn, nhưng số lần chiếm lĩnh Cứ Địa thì chỉ có tối đa 3 Cứ Điểm cho 3 Đội Hình phòng thủ thôi
 • Đội Hình khiêu chiến thì hệ thống sẽ tự động lấy ra 15 con Tướng có lực chiến cao nhất của Chúa Công, để sắp xếp thành 3 Đội Hình Công chiếm và Thủ.

IV. Phòng Thủ Và Nhận Thưởng

1. Cách Phòng Thủ

 • Chúa Công sau khi chiếm lĩnh thì có thể phòng thủ bằng Đội Hình được sử dụng khiêu chiến trước đó
 • Nhưng cứ mỗi 5 phút chiếm lĩnh thì điểm Tinh Lực sẽ giảm 1%, đồng nghĩa Chiến Lực của Đội Hình Thủ cũng sẽ bị giảm theo. Điều đó khiến cho Chúa Công sẽ dễ dàng bị các Chúa Công khác vào chiếm mất Cứ Điểm
 • Nếu Chúa Công chẳng may bị mất Cứ Điểm thì cũng đừng nản lòng, hãy chờ hồi phục lại Tinh Lực hoặc sử dụng Kim Cương để hồi phục Tinh Lực rồi chiếm lại Cứ Điểm Khác

2. Nhận Thưởng

 • Sau thời gian phòng thủ (tối đa là 8 giờ) thì Chúa Công sẽ nhận được phần thưởng điểm Vinh Dự
 • Tại mỗi loại Cứ Điểm sẽ nhận được điểm Vinh Dự khác nhau như sau:
  • Cứ Điểm Lớn :  384 điểm/giờ
  • Cứ Điểm Vừa : 192 điểm/giờ
  • Cứ Điểm Thấp : 96 điểm/giờ
 • Điểm Vinh Dự được dùng để đổi nhiều loại nguyên liệu tăng cấp quý giá và Mảnh Thần Thú
Lưu Ý
– Chúa Công có thể sử dụng kim cương để hồi phục điểm Tinh Lực theo số điểm Tinh Lực hiện có của mỗi Tướng
– 
Ngoài ra còn có thể sử dụng kim cương để bỏ Cứ Điểm đang chiếm lĩnh trước 8h để có thể chiếm lĩnh một Cứ Điểm cao cấp hơn

V. Lịch Sử

 • Chúa Công có thể theo dõi thông tin hoặc xem lại trận đấu trong mục lịch sử khiêu chiến và phòng thủ của Đội Hình
 • Ngoài ra còn có mục Thông Tin Kẻ Thù để Chúa Công có thể phục thù đánh chiếm lại Cứ Điểm bị cướp mất

VI. Shop Vinh Dự

 • Là nơi mà Chúa Công sử dụng điểm Vinh Dự nhận thưởng được để đổi những vật phẩm quý giá tương ứng
 • Đồng thời cũng là Shop duy nhất mà Chúa Công có thể đổi được những Mảnh Thần Thú hiếm có cho bản thân mình.