Tin Tức

Trở về

Sự kiện

Trở về

Chuỗi sự kiện Đua Top Máy Chủ Mới

25-03-2020

Đua top Lực Chiến

 • Thời gian diễn ra: Trong 7 ngày đầu tiên mở máy chủ, kết thúc vào 23:59 ngày thứ 7.
 • Phạm vi: Toàn server
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, lực chiến 5 người mạnh nhất càng cao thưởng nhận được càng hậu hĩnh
Xếp hạng Phần thưởng Hình
1 Thần Tướng 2 chọn 1
(Chu Du và Tào Chân)
Mảnh Ma Văn x30
Tiến Hóa Dược x200
Vàng x120 Vạn
Đá Tăng Bậc Mệnh Hồn x50
2 Tướng 4 Sao Tùy Chọn
Mảnh Ma Văn x26
Tiến Hóa Dược x150
Vàng x100 Vạn
Đá Tăng Bậc Mệnh Hồn x45
3 Tướng 4 Sao Ngẫu Nhiên
Mảnh Ma Văn x24
Tiến Hóa Dược x130
Vàng x80 Vạn
Đá Tăng Bậc Mệnh Hồn x40
4 - 5 Rương Mảnh Tướng x13
Mảnh Ma Văn x21
Tiến Hóa Dược x110
Vàng x70 Vạn
Đá Tăng Bậc Mệnh Hồn x35
6 - 10 Rương Mảnh Tướng x11
Mảnh Ma Văn x17
Tiến Hóa Dược x90
Vàng x60 Vạn
Đá Tăng Bậc Mệnh Hồn x30
11 - 20 Rương Mảnh Tướng x9
Mảnh Ma Văn x14
Tiến Hóa Dược x80
Vàng x50 Vạn
Đá Tăng Bậc Mệnh Hồn x25
21 - 50 Rương Mảnh Tướng x7
Mảnh Ma Văn x11
Tiến Hóa Dược x60
Vàng x40 Vạn
Đá Tăng Bậc Mệnh Hồn x20
51 - 100 Rương Mảnh Tướng x5
Mảnh Ma Văn x8
Tiến Hóa Dược x60
Vàng x30 Vạn
Đá Tăng Bậc Mệnh Hồn x15
101 - 200 Rương Mảnh Tướng x3
Mảnh Ma Văn x5
Tiến Hóa Dược x50
Vàng x20 Vạn
Đá Tăng Bậc Mệnh Hồn x10

 

Đua top Bang

 • Thời gian diễn ra: Trong 4 ngày đầu tiên mở máy chủ, kết thúc vào 23:59 ngày thứ 4.
 • Phạm vi: Toàn server
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện top 10 bang hội có độ kiến thiết nhận được cao nhất sẽ được ban thưởng phần quà có giá trị tới tất cả thành viên trong bang dựa theo BXH.
Xếp hạng Phần thưởng Hình
1 Kim Cương Thập Liên Quyển x1
Cống Hiến Bang x2000
Thẻ Dưa Hấu Ma Tuyền x1
Thủy Tinh x100
Vàng x120 Vạn
2 Kim Cương Triệu Hoán Quyển x4
Cống Hiến Bang x1500
Thẻ Trứng Gà Ma Tuyền x1
Thủy Tinh x80
Vàng x90 Vạn
3 Kim Cương Triệu Hoán Quyển x3
Cống Hiến Bang x1200
Thẻ Trứng Gà Ma Tuyền x1
Thủy Tinh x60
Vàng x70 Vạn
4 - 5 Kim Cương Triệu Hoán Quyển x2
Cống Hiến Bang x900
Thẻ Trứng Gà Ma Tuyền x1
Thủy Tinh x40
Vàng x50 Vạn
6 - 10 Kim Cương Triệu Hoán Quyển x1
Cống Hiến Bang x600
Thẻ Trứng Gà Ma Tuyền x1
Thủy Tinh x20
Vàng x30 Vạn

 

 

Đua Top Ma Văn

 • Thời gian diễn ra: Bắt đầu lúc 0:00 ngày thứ 4 đến 23:59 ngày thứ 5 tính theo số ngày mở máy chủ
 • Phạm vi: Toàn server
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện người chơi mua hoặc sử dụng Đá Ma Văn sẽ được tích điểm và trao theo BXH sau khi kết thúc sự kiện
Xếp hạng Phần thưởng Hình
1 Mảnh Vương Việt x180
Đá Ma Văn x200
Tiến Hóa Dược x150
Thủy Tinh x100
Vàng x120 Vạn
2 Ma Văn Cam Tùy Chọn x1
Đá Ma Văn x100
Tiến Hóa Dược x130
Thủy Tinh x80
Vàng x100 Vạn
3 Ma Văn Tím Tùy Chọn x1
Đá Ma Văn x50
Tiến Hóa Dược x110
Thủy Tinh x70
Vàng x80 Vạn
4 - 5 Mảnh Ma Văn x70
Đá Ma Văn x40
Tiến Hóa Dược x95
Thủy Tinh x60
Vàng x70 Vạn
6 - 10 Mảnh Ma Văn x60
Đá Ma Văn x30
Tiến Hóa Dược x80
Thủy Tinh x50
Vàng x60 Vạn
11 - 20 Mảnh Ma Văn x50
Đá Ma Văn x25
Tiến Hóa Dược x65
Thủy Tinh x40
Vàng x50 Vạn
21 - 50 Mảnh Ma Văn x40
Đá Ma Văn x20
Tiến Hóa Dược x50
Thủy Tinh x40
Vàng x50 Vạn
51 - 100 Mảnh Ma Văn x30
Đá Ma Văn x15
Tiến Hóa Dược x40
Thủy Tinh x20
Vàng x30 Vạn
101 - 200 Mảnh Ma Văn x20
Đá Ma Văn x10
Tiến Hóa Dược x30
Thủy Tinh x10
Vàng x20 Vạn

 

Đua Top Tiêu Phí

 • Thời gian: Bắt đầu từ lúc mở máy chủ đến 23:59 ngày thứ 2
 • Phạm vi: Toàn server
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mở đua top tiêu phí liên server, hạng 1 sẽ có cơ hội được chọn 1 trong 3 Thần Tướng: Tôn Quyền, Thái Văn Cơ, Tôn Sách.
Xếp hạng Phần thưởng Hình
1 Thần Tướng 3 chọn 1
Đá Ma Văn x10
Tiến Hóa Dược x150
Vàng x120 Vạn
Mảnh Ma Văn x15
2 Tướng 4 Sao Tùy Chọn
Đá Ma Văn x8
Tiến Hóa Dược x100
Vàng x100 Vạn
Mảnh Ma Văn x13
3 Tướng 4 Sao Ngẫu Nhiên
Đá Ma Văn x7
Tiến Hóa Dược x70
Vàng x80 Vạn
Mảnh Ma Văn x11
4 - 5 Rương Mảnh Tướng x10
Đá Ma Văn x6
Tiến Hóa Dược x60
Vàng x70 Vạn
Mảnh Ma Văn x10
6 - 10 Rương Mảnh Tướng x8
Đá Ma Văn x5
Tiến Hóa Dược x50
Vàng x60 Vạn
Mảnh Ma Văn x9
11 - 20 Rương Mảnh Tướng x6
Đá Ma Văn x4
Tiến Hóa Dược x40
Vàng x50 Vạn
Mảnh Ma Văn x8
21 - 50 Rương Mảnh Tướng x5
Đá Ma Văn x3
Tiến Hóa Dược x30
Vàng x40 Vạn
Mảnh Ma Văn x7
51 - 100 Rương Mảnh Tướng x4
Đá Ma Văn x2
Tiến Hóa Dược x20
Vàng x30 Vạn
Mảnh Ma Văn x6
101 - 200 Rương Mảnh Tướng x3
Đá Ma Văn x1
Tiến Hóa Dược x10
Vàng x20 Vạn
Mảnh Ma Văn x5

 

Đua Top Đỉnh Phong

 • Thời gian diễn ra: Bắt đầu lúc 0:00 ngày thứ 5 đến 23:59 ngày thứ 7 tính theo số ngày mở máy chủ
 • Phạm vi: Toàn server
 • Nội dung: Trong thời gian sự kiện người chơi tham gia hoạt động Đỉnh Phong PK và có tích điểm trong BXH sau khi kết thúc sự kiện sẽ nhận được phần thưởng.
Xếp hạng Phần thưởng Hình
1 Ma Văn 3 Tùy Chọn x1
Thủy Tinh x100
Tiến Hóa Dược x50
Xu Đỉnh Phong x2100
Vàng x120 Vạn
2 Ma Văn 2 Tùy Chọn x1
Thủy Tinh x80
Tiến Hóa Dược x45
Xu Đỉnh Phong x1900
Vàng x90 Vạn
3 Mảnh Ma Văn x100
Thủy Tinh x70
Tiến Hóa Dược x40
Xu Đỉnh Phong x1700
Vàng x80 Vạn
4 - 5 Mảnh Ma Văn x80
Thủy Tinh x60
Tiến Hóa Dược x35
Xu Đỉnh Phong x1500
Vàng x70 Vạn
6 - 10 Mảnh Ma Văn x60
Thủy Tinh x50
Tiến Hóa Dược x30
Xu Đỉnh Phong x1300
Vàng x60 Vạn
11 - 20 Mảnh Ma Văn x50
Thủy Tinh x40
Tiến Hóa Dược x25
Xu Đỉnh Phong x1100
Vàng x50 Vạn
21 - 50 Mảnh Ma Văn x40
Thủy Tinh x30
Tiến Hóa Dược x20
Xu Đỉnh Phong x900
Vàng x40 Vạn
51 - 100 Mảnh Ma Văn x30
Thủy Tinh x20
Tiến Hóa Dược x15
Xu Đỉnh Phong x700
Vàng x30 Vạn
101 - 200 Mảnh Ma Văn x20
Thủy Tinh x10
Tiến Hóa Dược x10
Xu Đỉnh Phong x500
Vàng x20 Vạn

 

Dung Nhi kính bút!