Tin Tức

Trở về

Sự kiện

Trở về

Quà Cấp Chiến Đội

25-03-2020

Khi Cấp Chiến Đội đạt đến mốc yêu cầu, các Chúa công sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn, đặc biệt là rất nhiều Kim CươngVàng cùng với các đạo cụ giúp tăng sức mạnh cho các chiến tướng. Đừng quên nhận thưởng mỗi khi tăng cấp nhé!

 

 Cấp Độ Vật Phẩm  Hình Ảnh
15

 Mảnh Ma Văn x 10

Vàng x 10,000
20 Kim Cương x100
Đá Ma Văn x10
25 Kim Cương x 150
Vàng x 50,000
30 Kim Cương x 200
Thủy Tinh x 100
35 Kim Cương x 250
Thủy Tinh x 100
40 Kim Cương x 300
Vàng x 100,000
45 Kim Cương x 350
Đá Tiến Bậc x 10
50 Kim Cương x 400
Đá Tăng Bậc Mệnh Hồn x 10
53 Kim Cương x 450
Vàng x 200,000
56 Kim Cương x 500
Đá Thức Tỉnh x 30
59 Kim Cương x 500
Tạo Vật Chi Tinh x 500
62 Kim Cương x 500
Đá Triệu Hoán Ma Tuyền x 3
65 Kim Cương x 500
Ma Văn Tím Tùy Chọn x1
68 Kim Cương x 500
Mảnh Ma Văn x 50
71 Kim Cương x 500
Vàng x 300,000
74 Kim Cương x 500
Đá Tiến Bậc x 20
77 Kim Cương x 500
Vàng x 300,000
80 Kim Cương x 500
Ma Văn Cam Tùy Chọn x1
82 Kim Cương x 500
Vàng x 300,000
84 Kim Cương x 500
Tạo Vật Chi Tinh x500
86 Kim Cương x 500
Vàng x 300,000
88 Kim Cương x 500
Đá Tiến Bậc x 30
90 Kim Cương x 500
Vàng x 300,000

 

Dung Nhi kính bút!