Tin Tức

Trở về

Sự kiện

Trở về

Tích lũy đăng nhập - Tặng quà liên tục

25-03-2020

Trong thời gian trải nghiệm Siêu Thần Mobile, các Chúa Công khi đăng nhập hằng ngày sẽ có cơ hội nhận quà liên tục lên đến 65 ngày. Sau 0:00 mỗi ngày sẽ tăng thêm 1 lần tích lũy đăng nhập. 

Sau đây là danh sách quà thưởng nội bật như:

 Ngày Vật Phẩm Hình Ảnh  Số Lượng
1 Mảnh Ma Văn 10
2 Lữ Linh Khởi 2 Sao 1
3 Ma Văn Hoang Vu (Cấp 10) 1
4 Mảnh Lữ Linh Khởi x50 50
5 Thủy Tinh 200
6 Tạo Vật Chi Tinh 888
7

Tướng 4 Sao 3 chọn 1

(Từ Hoảng – Vương Bình - Tuân Úc )

1
8 Vàng 2000000
10 Đá Ma Văn 35
12

Ma Văn tím cấp 10 tự chọn

1
14 Tiến Hóa Dược 300
16 Thủy Tinh 300
19 Vàng 3000000 
22

Ma Văn Cam Tùy Chọn siêu cấp

(Vết Cắt, Nhiếp Hồn,Trục Nhật, Mộng Yểm, Tí Hộ, Viện Trợ)

1