Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Giới thiệu Phiên Bản Mới Tháng 7

08-07-2020

Mời Chúa Công cùng Dung Nhi theo dõi nội dung Phiên Bản Tháng 7 như sau:

 

Nội Dung Phiên Bản: 

I. Làm mới hình tượng Thần Tướng Tư Mã Ý

  • Danh Tướng Nước Ngụy - Tướng Thần Tư Mã Ý mạnh nhất trong dàn Tướng Thần Phổ Thông của Siêu Thần Mobile, sở hữu khả năng khống chế và giảm kháng phép cực mạnh. Nay đã được lột xác mang lại một diện mạo hoàn toàn mới.

 

II.  Thêm mới Thời Trang  

1. Thần Tướng Tư Mã Ý - Ngụy Quốc

 

2. Thần Tướng Vương Việt - Quần Hùng

 

II. Điều chỉnh kĩ năng một số Tướng Thần

1. Tướng Thần Tiểu Kiều - Ngô Quốc 

  • Tăng cho toàn đội hộ giáp và khoáng phép thêm 1% từ sức mạnh của Tiểu Kiều (tính theo điểm gốc) của kĩ năng bị động (thứ 4) Anh Hùng Ca
Phá Diệt Trước Sau
Vũ điệu tươi trẻ cổ vũ đồng đội, tăng cho toàn đội lượng giáp và kháng phép bằng (3.93% sức mạnh) của Tiểu Kiều. Vũ điệu tươi trẻ cổ vũ đồng đội, tăng cho toàn đội lượng giáp và kháng phép bằng (4.93% sức mạnh) của Tiểu Kiều.

2. Tướng Thần Vương Dị - Ngụy Quốc

  • Tăng 5% tốc độ đánh cho toàn đội (tính theo điểm gốc)của kĩ năng bị động (thứ 3) Chúc Phúc
Huyết Chiến Trước Sau
Tăng (15.55% Tốc độ đánh) cho toàn đội. Tăng (20.55% Tốc độ đánh) cho toàn đội.

 

Chúc Chúa Công sẽ có được những trải nghiệm vô cùng thú vị trong Phiên Bản Mới này

Dung Nhi kính bút!