Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Thông báo bảo trì cập nhật Phiên Bản Mới ngày 09/07

08-07-2020

Các Chúa công thân mến,

Nhằm giúp Chúa công có những trải nghiệm tốt hơn khi tham gia Siêu Thần Mobile, Dung Nhi xin thông báo các máy chủ trong game sẽ được tiến hành bảo trì. Nội dung cụ thể như sau:

  • Thời gian dự kiến: Từ 9h00 đến 10h00 ngày 09/07/2020 (có thể kết thúc sớm hơn)
  • Phạm vi: Toàn bộ máy chủ
  • Nội dung:
    • Cập nhật Phiên Bản Mới Tháng 7 (Xem thông tin Phiên Bản Tại Đây)
    • Tối ưu hóa trải nghiệm trò chơi.
- Xin các Chúa công lưu ý răng trong thời gian bảo trì sẽ không thể đăng nhập được vào game. Sau khi bảo trì hoàn tất thì các Chúa công có thể đăng nhập bình thường.
- Rất mong các Chúa công thông cảm cho sự bất tiện trên!

 

Dung Nhi kính báo!