Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Thông báo bảo trì gộp máy chủ ngày 06/07/2020

04-07-2020

Các Chúa Công thân mến:         
         Nhằm đáp ứng việc tương tác giữa các Chúa Công được thuận tiện và trải nghiệm Siêu Thần Mobile được tốt hơn, nên Dung Nhi xin thông báo thời gian bảo trì một số máy chủ để tiến hành thao tác gộp máy chủ vào lúc 09:00-11:00 ngày 06/07. Sau khi gộp, lối vào đăng nhập của máy chủ ban đầu vẫn sẽ giữ nguyên nên Chúa Công chỉ cần vào như bình thường hay vào là được. Thời gian gộp sẽ dựa vào tình hình thao tác thực tế mà có thể trễ hơn hoặc sớm hơn, các Chúa Công vui lòng theo dõi thông tin bảo trì tại fanpage và trang chủ nhé


I. Thời gian bảo trì

 • Vào lúc 09:00-11:00 ngày 06/07 (Có thể sớm hơn dự kiến)

II. Phạm vi gộp

 • S1 đến S5
 • S6 đến S10
 • S11 đến S15
 • S16 đến S20

III. Đền bù gộp

- Sau khi gộp máy chủ xong, Dung Nhi sẽ tiến hành gửi quà đền bù nhất định cho tất cả Chúa Công ở các máy chủ đã gộp

 • Tướng Hồn x 888
 • Tinh Hoa Ma Văn Đỏ  x 888
 • Thể Lực Dược x 10
 • Kim Cương x 500

- Máy Chủ mở muộn hơn ngoài nhận phần thưởng trên, sẽ dựa vào số ngày N mở máy chủ muộn, nhận được: 

 • EXP Chiến Đội x 300 x N
 • Thể Lực Dược x 3 x N
 • Tướng Hồn x 300 x N
 • Vàng x 2000000 x N
 • Kim Cương x 200 x N

IV. Xóa các thông tin liên quan

 • Xóa tất cả thư, Chúa Công nhớ nhận hết thư nhận thưởng trong hộp thư nhé
 • Xóa nhân vật chưa đủ cấp 15
 • Xóa xếp hạng Đấu Trường
 • Xóa tích điểm BXH ở Đỉnh Phong PK
 • Xóa tích điểm BXH ở Liên Đấu
 • Xóa tích điểm BXH ở Đấu Thiên Không
 • Xóa tất cả ghi chép nhật ký chiến đấu

V. Các việc Chúa Công cần chú ý

 • Nhóm máy chủ gộp trước khi hoàn thành gộp sẽ không mở sự kiện đua top liên cụm
 • Trong thời gian bảo trì gộp máy chủ, Chúa Công sẽ tạm thời không thể đăng nhập game
 • Tiến độ gộp dựa vào tình hình để quyết định, bảo trì xong sớm thì sẽ mở lại máy chủ sớm
 • Cùng 1 tài khoản có nhân vật ở nhiều server thì chỉ cần chọn server tương ứng thì có thể vào game bình thường
 • Tên nhân vật sẽ tăng thêm tiền tố, tiền tố là server ban đầu, ví dụ: S2 ban đầu có tên nhân vật là "Trương Phi", sau khi gộp tên trùng sẽ đổi thành "S2 Trương Phi"

   

 Dung Nhi kính báo!