Tin Tức

Trở về

Tin tức

Trở về

Tổng Kết Sự Kiện Đua Top Vượt Ải Rừng Thánh Khí tại máy chủ Hạ Hầu Uyên

01-10-2020

Sau 7 ngày vượt ải gian nan, thì cuối cùng Sự Kiện Đua Top Vượt Ải Rừng Thánh Khí tại máy chủ S53 Hạ Hầu Uyên đã chính thức kết thúc. Dung Nhi xin được vinh danh Top 5 Chúa Công vượt ải đạt tầng cao nhất sau đây:

 

TOP 5 
Hạng Tên Ải Cao Nhất
1 ChiPhi 73
2 Mr.Hoàn 65
3 PéO 64
4 TuyềnTây 59
5 HứaĐình 51

 

Lưu Ý : 
- Phần quà sẽ được gửi đến 5 Chúa Công qua thư ingame trong vòng 48h.
- Chúa Công vui lòng không đổi tên nhân vật trước thời gian nhận thưởng để Dung Nhi có thể gửi quà đến Chúa Công một cách chính xác nhất.

 

Dung Nhi kính bút!