Giới thiệu về Đặc quyền VIP

Trong Siêu Thần Mobile, khi trở thành VIP thì Chúa Công sẽ có được lợi thế hơn người trong hành trình hiện thực giấc mộng anh hùng bá chủ khắp phương. Đặc biệt, những đặc quyền hấp dẫn cùng phúc lợi từ VIP sẽ giúp chư vị dễ dàng trải nghiệm các tính năng thú vị, tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức để thu phục giang sơn!

Mở VIP

Tại giao diện màn hình chính của trò chơi, Chúa Công bấm vào biểu tượng VIP (chữ V) để mở giao diện Đặc Quyền VIP

Giao diện đặc quyền VIP

Bảng quy đổi

VIP Mốc Nạp

Kim Cương

Gói Ưu Đãi VIP
1 60 Tôn Thượng Hương x1
Mảnh Ma Văn x10
Vàng x10 Vạn
2 300 Ma Văn Nhiệt Huyết Cấp 5 x1
Tiến Hóa Dược x30
Vàng x10 Vạn
3 600 Đá Ma Văn x20
Tiến Hóa Dược x100
Vàng x20 Vạn
4 1,000 Ma Văn Dung Tâm Cấp 8×1
Thủy Tinh x60
Vàng x20 Vạn
5 2,000 Mảnh Tôn Thượng Hương x80
Đá Ma Văn x15
Vàng x20 Vạn
6 3,000 Ma Văn Cuồng Bạo Cấp 10 x1
Thủy Tinh x60
Vàng x25 Vạn
7 5,000 Mảnh Tôn Thượng Hương x150
Đá Ma Văn x30
Vàng x30 Vạn
8 7,000 Ma Văn Trục Nhật Cấp 10 x1
Mảnh Ma Văn x100
Vàng x35 Vạn
9 10,000 Tướng 4 Sao 3 chọn 1 x1
Đá Tăng Bậc Mệnh Hồn x50
Vàng x40 Vạn
10 20,000 Ma Văn Vết Cắt Cấp 10 x1
Đá Ma Văn x100
Thủy Tinh x500
11 30,000 Thần Tướng Gia Cát Lượng x1
Tiến Hóa Dược x150
Vàng x150 Vạn
12 50,000 Mảnh Chiến Văn Tím 3 chọn 1 x90
Mảnh Thời Trang Gia Cát Lượng x100
EXP Chiến Văn x8888
13 100,000 Mảnh Gia Cát Lượng x180
Đá Tiến Bậc x200
Vàng x500 Vạn
14 200,000 Mảnh Chiến Văn Vàng 3 chọn 1 x120
Mảnh Thời Trang Gia Cát Lượng x200
EXP Ma Văn Chiến Trường x38888
15 300,000 Siêu Thần Lữ Bố x1
Đá Tiến Bậc x300
Vàng x1000 Vạn
16 500,000 Mảnh Chiến Văn Vàng 2 chọn 1 x360
Đá Ma Văn x1080
EXP Ma Văn Chiến Trường x99999
17 800,000 Ma Vương Trương Giác Giác x1
Ma Văn Cuồng Nhiệt Cấp 30 x1
Vàng x1500 Vạn

Đặc quyền VIP

Dung Nhi kính bút!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *