Hệ thống Chiến Đội

I. THIÊN PHÚ    

 • Bắt đầu từ Chương 5 Phụ Bản Thường và Chương 4 Phụ Bản Tinh Anh, các Chúa công khi lần đầu vượt ải đạt 3 sao sẽ nhận được điểm Thiên Phú.
 • Thiên Phú được chia thành 2 nhánh chính, mỗi nhánh chính sẽ có thêm 2 nhánh phụ:
  • Hai nhánh trên sẽ tăng các chỉ số Vật Lý như: Sức mạnh, Giáp, Xuyên giáp, Tăng sát thương Vật Lý,…
  • Hai nhánh dưới sẽ tăng các chỉ số Pháp Thuật như: Trí lực, Kháng phép, Xuyên kháng phép, Tăng sát thương Pháp Thuật,..
 • Mỗi loại Thiên Phú sẽ có 10 hoặc 20 cấp, khi tăng cấp Thiên Phú sẽ cộng thêm thuộc tính cho toàn bộ Tướng.
 • Để kích hoạt các Thiên Phú kế tiếp cần đạt các yêu cầu như Thiên Phú trước đó phải tăng đến cấp độ chỉ định và tổng điểm Thiên Phú đang có phải đạt mốc chỉ định.

Tip hữu ích dành cho tân thủ:
– Tùy theo đội hình mà các Chúa công hiện đang xây dựng mà tăng Thiên Phú cho phù hợp.

– Lời khuyên tốt là nên xây dựng đội hình chuyên về Vật Lý hoặc Pháp Thuật để có thể tập trung toàn bộ điểm Thiên Phú vào 1 nhánh chính, tránh lãng phí điểm Thiên Phú.

– Các Chúa công không nên lo lắng về việc thay đổi đội hình từ Vật Lý sang Pháp Thuật vì tính năng này có thể dùng Kim Cương để làm mới lại Thiên Phú, hoàn trả lại tất cả điểm Thiên Phú và Vàng tiêu tốn.

II. THÁNH KHÍ:

 • Yêu cầu cấp độ chúa công là 28 mới có thể mở tính năng này
 • Thánh Khí có 3 mốc Thủ – Công – Pháp. Các mốc Thánh Khí khi tăng cấp Thánh Khí sẽ cộng thêm thuộc tính cho toàn bộ các Tướng.
 • Mặc dù được chia thành 3 mốc Thủ – Công – Pháp nhưng khi tăng cấp bất cứ mốc nào cũng sẽ tăng các thuộc tính cơ bản. Tuy nhiên, mốc được lựa chọn tăng cấp sẽ tăng thêm thuộc tính của nó nhiều hơn.
  • Ví dụ: Tăng mốc Công vẫn sẽ tăng các thuộc tính HP, Trí lực, Kháng phép, Sức mạnh, Giáp nhưng sẽ tăng Sức mạnh nhiều hơn.
 • Vật liệu dùng để tăng Thánh Khí là Thủy Tinh, có thể tìm được thông qua phụ bản Rừng Thánh Khí.
Tip hữu ích dành cho tân thủ:
– Tương tự như Thiên Phú, các Chúa công hãy tùy theo tình trạng đội hình của mình để tăng Thánh Khí cho phù hợp.
– Nếu đội hình thiên về sát thương Vật Lý hãy tập trung tăng Thủ – Công. Nếu đội hình thiên về sát thương Pháp Thuật thì tăng Thủ – Pháp.

III. CHIẾN VĂN    

 • Yêu cầu cấp độ chúa công là 39 mới có thể mở tính năng này
 • Chiến Văn có thể xem là 1 dạng Ma Văn cao cấp, không chỉ có kỹ năng bị động mà còn tăng thuộc tính cho toàn bộ Tướng mỗi khi tăng cấp.
 • Chiến Văn được ghép lại từ những Mảnh Chiến Văn. Mảnh Chiến Văn này có thể thu thập thông qua Tiệm Đỉnh Phong, hoặc mở Rương Phụ Bản Ác Mộng.
 • Để tăng cấp Chiến Văn, các Chúa công cần phải có Exp Ma Văn Chiến Trường, thông qua Phụ Bản Ác Mộng. Tăng sao Chiến Văn sẽ cần đến Mảnh Chiến Văn.
Tip hữu ích dành cho tân thủ:
Mỗi Chiến Văn sẽ có những kỹ năng bị động khác nhau, các Chúa công có thể nhấp vào nút “Tổng bị động” để xem trước các thuộc tính sẽ được cộng thêm của Chiến Văn, từ đó lựa chọn những Chiến Văn thích hợp nhất cho đội hình của mình.

IV. MỆNH HỒN

 • Yêu cầu cấp độ chúa công là 42 mới có thể mở tính năng này
 • Mệnh Hồn phân thành 5 loại: Hỏa – Phong – Thủy – Thổ – Lôi. Mỗi loại lại phân thành 3 khu vực A – B – C.
 • Trong các khu vực theo thứ tự A – B – C, cần phải tăng đủ Cấp và Bậc thì mới có thể mở khu vực tiếp theo. Tương tự, các khu vực đủ Cấp và Bậc sẽ mở loại Mệnh Hồn tiếp theo.
 • Tăng cấp cần tốn Exp Tăng Cấp Mệnh Hồn còn tăng bậc cần sử dụng Đá Tăng Bậc Mệnh Hồn. 2 vật phẩm này có thể tìm được thông qua hoạt động Tầm Bảo.
 • Tăng Mệnh Hồn sẽ tăng thuộc tính cộng thêm cho toàn bộ Tướng.

V. THẦN THÚ    

 • Yêu cầu cấp độ chúa công là 67 mới có thể mở tính năng này
 • Thần Thú có thể xem như là thành viên thứ 6 trong đội hình. Không chỉ có thuộc tính riêng kèm kỹ năng riêng mà còn giúp cho toàn bộ Tướng được cộng thêm thuộc tính của Thần Tướng.
 • Để có Thần Thú, các Chúa công phải thu thập các Mảnh Thần Thú thông qua hoạt động Tháp Vô Tận. Thu Thập đủ mảnh sẽ hợp thành Thần Thú.
 • Thần Thú có thể Tăng sao, Tăng cấp, Tăng bậc, Thần luyện.
  • Tăng sao giúp tăng hiệu quả kỹ năng cho Thần Thú, cần sử dụng Mảnh Thần Thú tương ứng để tăng sao
  • Tăng cấp giúp tăng thuộc tính Thần Thú, cần tốn Exp Thần Thú, tìm được thông qua Tháp Vô Tận
  •  Tăng bậc giúp tăng thuộc tính Thần Thú, cần dùng Đá Tăng Bậc Thần Thú, đổi được trong Tiệm Đỉnh Phong, Tiệm Thần Bí
 •  Thần luyện giúp tăng % hộ thân cho Tướng. Thần Thú ngoài tăng thuộc tính cho toàn bộ Tướng còn thể dùng để hộ thân cho 1 Tướng chỉ định. Tướng được Thần Thú hộ thân sẽ nhận thêm % thuộc tính của Thần Thú. Thần luyện cho Thần Thú cần dùng Thần Luyện Thạch, đổi được trong Tiệm Đỉnh Phong, Tiệm Thần Bí
Tip hữu ích dành cho tân thủ:
– Hiện tại trong game có 4 Thần Thú với những kỹ năng khác nhau, các Chúa công nên dựa vào đội hình của mình để lựa chọn Thần Thú ra trận cho hiệu quả. Đa số thường sử dụng Nguyệt Thần để tăng thêm hiệu quả trị liệu cho đồng đội.