Tin Tức

Trở về

Tính năng

Trở về

Hệ thống Tính Năng và Điều Kiện mở

25-03-2020

Thấy nhiều Chúa Công thắc mắc về các tính năng sắp tới sẽ mở khi nào, cấp độ bao nhiều, cần điều kiện gì. Nên nay Dung Nhi xin làm một tổng hợp nhỏ, liệt kê sơ bộ các tính năng mà Chúa Công sẽ khám phá trong thời gian tới để có thể dễ dàng tìm hướng đi trên con đường chinh phục thế giới Siêu Thần Mobile nhé.

 

STT Tính Năng Điều Kiện Ghi Chú
1 Tiệm Ma Văn Phụ Bản Chương 1-5 Shop dùng để đổi Ma Văn bằng Mảnh Ma Văn
2 Nhiệm Vụ Chính Phụ Bản Chương 1-5 Chuỗi nhiệm vụ chính tuyến đi xuyên suốt game với hơn 300 nv khác nhau
3 Tự Động Đánh Phụ Bản Chương 1-5 Mở tính năng tự động đánh cho các hoạt động và vượt ải
4 Thiên Mệnh Phụ Bản Chương 2-2 Phân loại theo màu và tăng dần thuộc tính: trắng>lục>lam>tím>cam>đỏ>vàng
5 Tăng Cấp Tướng Phụ Bản Chương 2-5 Mở tính năng tăng cấp độ cho Tướng và tăng thuộc tính
6 Kỹ Năng Tướng Phụ Bản Chương 2-6 Mở tính năng tăng cấp kỹ năng cho Tướng
7 Càn Quét Phụ Bản Chương 2-7 Mở hệ thống tự động càn quét ải
8 Kỳ Ngộ Phụ Bản Chương 3-2 Các Ảo Tượng người chơi gặp khi càn quét ải, hạ gục sẽ nhận thưởng lớn
9 Đấu Trường Phụ Bản Chương 3-3 Tính năng pvp 1vs1 trong server
10 Ô Ma Văn 3 Phụ Bản Chương 3-3 Mở ô Ma Văn thứ 3 để lắp Ma Văn mới
11 Nhiệm Vụ Ngày Phụ Bản Chương 3-9 Chuỗi nhiệm vụ ngày với phần thưởng lượng lớn exp
12 Phụ Bản Tinh Anh Phụ Bản Chương 3-9 Mở hệ thống Phụ Bản Tinh Anh, cần 12 điểm thể lực cho 1 lần vượt ải
13 Bang Hội Phụ Bản Chương 4-4 Mở hệ thống Bang Hội, gia nhập Bang để tham gia nhiều hoạt động cộng đồng
14 Mê Cung Huyền Bí Phụ Bản Chương 4-7 Nơi người chơi mò tìm bảo vật là Đá Ma Văn với nhiều nguyên liệu khác
15 Ô Ma Văn 4 Phụ Bản Chương 5-4 Mở ô Ma Văn thứ 4 để lắp Ma Văn mới
16 Thiên Phú Phụ Bản Chương 5-9 Mở tính năng Thiên Phú, tăng điểm dựa theo vượt ải đạt 3 sao
17 Tiến Hóa Phụ Bản Chương 7-9 Mở tính năng Tiến Hóa cho Tướng
18 Tăng Cấp Ma Văn Chiến Đội Cấp 13 Mở tính năng tăng cấp Ma Văn, tăng cả thuộc tính cơ bản và nội tại
19 Boss Ma Vương Chiến Đội Cấp 15 Hệ thống Boss thế giới, khi tham gia đánh sẽ nhận được rất nhiều vàng
20 Bảng Xếp Hạng Chiến Đội Cấp 15 Nơi thống kê tất cả xếp hạng của server hiện có
21 Phụ Bản EXP Chiến Đội Cấp 17 Phụ bản đánh sẽ nhận được rất nhiều EXP tướng
22 Vạn Môn Tháp Chiến Đội Cấp 21 Hoạt động leo tháp vượt ải sẽ nhận được Thuốc Tiến Hóa
23 Vượt Ải Trảm Tướng Chiến Đội Cấp 25 Ải Trảm Tướng có 3 tầng, mỗi tầng có 3 ải, vượt ải sẽ nhận được Xu Mê Cung
24 Thánh Khí Chiến Đội Cấp 28 Mở tính năng Thánh Khí, với 3 thuộc tính Thủ, Công, Phép
25 Rừng Thánh Khí Chiến Đội Cấp 28 Hệ thống khiêu chiến từng đợt quái xuất hiện, phần thưởng là Thủy Tinh
26 Trang Bị Chiến Đội Cấp 32 Mở hệ thống trang bị và tăng cấp cho Trang Bị 
27 Phụ Bản Vàng Chiến Đội Cấp 34 Phụ bản đánh sẽ nhận được rất nhiều Vàng
28 Ô Ma Văn 5 Chiến Đội Cấp 35 Mở ô Ma Văn thứ 5 để lắp Ma Văn mới
29 Thông Báo Bang Chiến Đội Cấp 35 Mở tính năng thông báo Bang Hội
30 Đỉnh Phong PK Chiến Đội Cấp 37 Hoạt động PVP 3 vs 3 trong server, cần 3 chiến đội để tham gia hoặc mượn.
31 Tiến Bậc Chiến Đội Cấp 38 Mở tính năng Tiến Bậc Tướng, có thể tăng LC tất cả Tướng cùng Trận Doanh
32 Chiến Văn Chiến Đội Cấp 39 Mỗi Chiến Văn đều có thuộc tính bị động riêng, có thể sở hữu nhiều Chiến Văn
33 Phụ Bản Ác Mộng Chiến Đội Cấp 39 Mở Phụ Bản Ác Mộng, vượt ải sẽ nhận được điểm EXP Chiến Văn
34 Vòng Quay Chiến Đội Cấp 40 Vòng quay sẽ nhận được nguyên liệu cố định theo giờ
35 Mệnh Hồn Chiến Đội Cấp 42 Mở tính năng Mệnh Hồn, có 5 thuộc tính để tăng cấp và bậc
36 Tầm Bảo Chiến Đội Cấp 42 Mê Cung vượt ải nhiều đường, phần thưởng là EXP MH và Đá Tăng Bậc MH
37 Tinh Luyện Ma Văn Chiến Đội Cấp 42 Tính năng nâng cấp cho Ma Văn, tăng thêm thuộc tính cơ bản của Ma Văn
38 Ô Ma Văn 6 Chiến Đội Cấp 45 Mở ô Ma Văn thứ 6 để lắp Ma Văn mới
39 Thiên Không Thành Chiến Đội Cấp 46 Hoạt động vượt ải : 2vs2, phần thưởng là Tạo Vật Chi Tinh và Đá Tiến Bậc
40 Tăng Bậc Trang Bị Chiến Đội Cấp 48 Tính năng nâng cấp cho Trang Bị, NL là Đá Tăng Bậc Trang Bị 
41 Càn Quét 10 Lần Chiến Đội Cấp 50 Mở tính năng càn quét 10 lần cho Phụ Bản Thường
42 Khiêu Chiến Cực Hạn Chiến Đội Cấp 53 Hệ thống khiêu chiến vượt ải, chiến thắng sẽ được nguyên liệu tăng Tinh Vân
43 Tinh Vân Chiến Đội Cấp 53 Tính năng nâng cấp cho Kỹ Năng Tướng, tăng thêm sát thương kỹ năng
44 Thức Tỉnh Chiến Đội Cấp 55 Hệ thống Thức Tỉnh cho Tướng, gia tăng thêm 7 thuộc tính
45 Tăng Sao Trang Bị Phụ Bản Chương 22-10 Tính năng nâng cấp cho Trang Bị, NL có thể kiếm ở Phụ Bản Tinh Anh
46 Kim Khoáng  Chiến Đội Cấp 56 Là hoạt động đào Vàng và cướp đoạt Vàng của các Chúa Công khác
47 Phẩm Chất Ma Văn Chiến Đội Cấp 57 Tính năng nâng cấp Ma Văn, NL cần là Đá Tăng Phẩm Ma Văn
48 Liên Server Chiến Đội Cấp 60 Đấu Trường 1vs1 liên server có thêm khả năng Bạo x2 tích điểm
49 Tháp Ma Ảo Chiến Đội Cấp 63 Là hoạt động leo tháp vượt ải mỗi cuối tuần đem về nhiều nguyên liệu quý báu
50 Đấu Thiên Không Chiến Đội Cấp 65 Đấu liên server 2 vs 2 có thêm khả năng Bạo x2 tích điểm
51 Tăng Sao Ma Văn Chiến Đội Cấp 65 Tính năng nâng cấp cho Ma Văn, cần NL là Đá Tăng Sao Ma Văn
52 Thần Thú Chiến Đội Cấp 67 Mở hệ thống triệu hồi Thần Thú và tăng cấp Thần Thú
53 Tháp Vô Tận Chiến Đội Cấp 67 Leo tháp vượt ải nhận được mảnh thần thú và nguyên liệu tiến cấp thần thú
54 Tăng Bậc Thần Thú Chiến Đội Cấp 69 Tính năng nâng cấp cho Thần Thú, sử dụng NL Đá Tăng Bậc Thần Thú
55 Thần Thú Hộ Thân Chiến Đội Cấp 71 Có thể tự chọn Thần Thú để hộ thân cho Tướng và gia tăng thêm lực chiến
56 Thần Luyện Chiến Đội Cấp 71 Tính năng nâng cấp cho Thần Thú, sử dụng NL Thần Luyện Thạch

 

Dung Nhi kính bút!