Hệ Thống Trùng Sinh

Hệ thống Trùng Sinh là nơi mà Chúa Công có thể thu hồi lại các nguyên liệu tăng cấp từ Ma Văn hoặc truyền thừa các tình năng trưởng thành từ Tướng này sang Tướng khác mà chỉ mất một ít chi phí thôi.

1. Trùng Sinh Ma Văn

 • Để trùng sinh Ma Văn nào thì Chúa Công cần phải tháo Ma Văn đó khỏi Tướng thì trong giao diện Trùng Sinh mới thấy được Ma Văn cần Trùng Sinh
 • Sau khi Ma Văn được trùng sinh, thì 80% vàng và toàn bộ nguyên liệu sẽ được hoàn trả.
 • Lệ phí trùng sinh là kim cương
 • Nguyên liệu trả về là Đá Ma Văn Tím, có cùng tính chất với Đá Ma Văn nhưng khi có sự kiện Đua Top Ma Văn thì sẽ không được tính điểm tích lũy
 • Ma Văn trùng sinh xong sẽ quay về cấp ban đầu trước khi tăng cấp, tăng sao (Ma Văn trạng thái ban đầu khi nhận sẽ không được trùng sinh)

2. Truyền Thừa Tướng

 • Đây là tính năng mà chắc chắn rất nhiều Chúa Công sẽ sử dụng tới, hệ thống này sẽ chuyển toàn bộ thuộc tính đã cường hóa từ Tướng này sang Tướng khác và ngược lại
 • Hệ thống Truyền Thừa Tướng sẽ không bao gồm chuyển số của Tướng
 • Lệ phí truyền thừa là kim cương

3. Chuyển Tiến Hóa

 • Chuyển Tiến Hóa cũng nằm trong Truyền Thừa Tướng nhưng thay vì chuyển hết, thì chuyển Tiến Hóa chỉ chuyển tính năng Tiến Hóa đã kích hoạt của Tướng này sang Tướng khác và ngược lại
 • Khi cả 2 Tướng đều chưa kích hoạt Tiến Hóa thì không thể chuyển
 • Lệ phí chuyển Tiến Hóa là kim cương

4. Chuyền Tiến Bậc

 • Chuyển Tiến Bậc cũng nằm trong Truyền Thừa Tướng nhưng thay vì chuyển hết, thì chuyển Tiến Bậc chỉ chuyển tính năng Tiến Bậc đã kích hoạt của Tướng này sang Tướng khác và ngược lại
 • Nếu sau khi chuyển Bậc mà cấp độ hoặc cấp sao của Tướng chưa đạt điều kiện để mở Bậc thì thuộc tính Tiến Bậc tương ứng sẽ bị tạm khóa. Đến khi Tướng thỏa mãn điều kiện thì hệ thống sẽ tự động mở khóa thuộc tính Tiến Bậc tương ứng
 • Lệ phí là kim cương

5. Chuyển Tinh Vân

 • Chuyển Tinh Vân cũng nằm trong Truyền Thừa Tướng nhưng thay vì chuyển hết, thì chuyển Tinh Vân chỉ chuyển tính năng Tinh Vân đã tăng cấp của Tướng này sang Tướng khác và ngược lại
 • Tướng chưa mở đủ 4 kỹ năng sẽ không thể chuyển Tinh Vân
 • Lệ phí là kim cương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *