Giới thiệu chung các loại Tướng

1. Phân Loại Tướng

– Trong Siêu Thần Mobile có tất cả 3 loại Tướng đặc trưng : Cận Chiến, Vật Lý và Pháp Thuật

– Mỗi loại Tướng đều có đặc điểm, thế mạnh và vị trí đứng riêng trong đội hình.

– Để hiểu rõ hơn thì Dung Nhi sẽ cung cấp một số thông tin cho Chúa Công dễ hình dung sau đây

 • Tướng Cận Chiến
  • Trong giao diện Tướng sẽ có chữ Cận Chiến khung màu đỏ ngay góc trái để Chúa Công có thể nhận diện
  • Hoặc trong giao diện Anh Hùng bấm vào nút “Hàng Trước” thì hệ thống sẽ lọc ra tất cả Tướng loại Cận Chiến mà Chúa Công sở hữu
  • Vị trí đứng của Tướng Cận Chiến luôn là đứng đầu tiên trong đội hình.
  • Trường hợp có nhiều Tướng Cận Chiến ra trận thì vị trí đứng sẽ được xếp từ hàng trước đến hàng sau
  • Đặc điểm của Tướng Cận Chiến là các chỉ số đều tập trung vào HP, Giáp và Kháng Phép.
  • Là Tướng chống đỡ chịu nhiều sát thương nhất cho đội hình
Giao diện Tướng
Giao diện Tướng
Giao diện Anh Hùng
Giao diện Anh Hùng
 • Tướng Vật Lý
  • Trong giao diện Tướng sẽ có chữ Vật Lý khung màu xanh lá ngay góc trái để Chúa Công có thể nhận diện
  • Vị trí đứng của Tướng Vật Lý sẽ đứng ở hàng giữa hoặc hàng sau của đội hình.
  • Trong đội hình thì Tướng Vật Lý luôn đứng sau Tướng Cận Chiến
  • Đặc điểm của Tướng Vật Lý là các chỉ số đều tập trung vào Công Kích
  • Là Tướng đảm nhiệm sát thương vật lý chính của đội hình
  • Ngoài ra trong dòng Tướng Vật Lý còn một nhánh quan trọng là Tướng Trị Liệu như Tiểu Kiều

Giao diện Tướng

 • Tướng Pháp Thuật
  • Trong giao diện Tướng sẽ có chữ Pháp Thuật khung màu xanh lam ngay góc trái để Chúa Công có thể nhận diện
  • Vị trí đứng của Tướng Pháp Thuật sẽ đứng ở hàng giữa hoặc hàng sau của đội hình.
  • Trong đội hình thì Tướng Pháp Thuật luôn đứng sau Tướng Cận Chiến
  • Đặc điểm của Tướng Pháp Thuật là các chỉ số đều tập trung vào Ma Pháp
  • Là Tướng đảm nhiệm sát thương pháp thuật chính của đội hình
  • Ngoài ra trong dòng Tướng Pháp Thuật còn một nhánh quan trọng là Tướng Trị Liệu như Tinh Thái, Hoa Đà

Giao diện Tướng

2. Phẩm Chất Tướng

– Khi các Tướng cùng loại với nhau thì Phẩm Chất Tướng sẽ thể hiện được sức mạnh khác biệt rõ rệt nhất từ chỉ số, tư chất đến thuộc tính kỹ năng

– Trong Siêu Thần Mobile thì Tướng được chia làm 4 phẩm chất : Tướng 1-4 sao, Tướng Thần, Tướng Siêu Thần, Tướng Ma Vương

– Tướng Ma Vương là mạnh nhất, rồi đến Siêu Thần, Thần và cuối cùng là Tướng 1-4 sao

– Đặc điểm của từng Phẩm Chất Tướng như sau

 • Tướng 1-4 sao:
  • Tư Chất : 85-95
  • Giao diện Tướng không có dấu hiệu đặc biệt

Giao diện Tướng 1-4 sao

 • Tướng Thần:
  • Tư Chất : 100
  • Giao diện Tướng có chữ “Thần” màu vàng nền đỏ ở bên trái

Giao diện Tướng Thần

 • Tướng Siêu Thần:
  • Tư Chất : 105
  • Giao diện Tướng có chữ “Siêu Thần” màu vàng nền đỏ ở bên trái

Giao diện Tướng Siêu Thần

 • Tướng Ma Vương:
  • Tư Chất : 110
  • Giao diện Tướng có chữ “Ma Vương” màu vàng nền tím ở bên trái

Giao diện Tướng Ma Vương