Tin Tức

Trở về

Tính năng

Trở về

Giới thiệu hoạt động: Kim Khoáng

25-03-2020

 

Giới thiệu

 • Kim Khoáng là phụ bản nơi các Chúa công sẽ kiếm được rất nhiều Vàng. Nhiệm vụ của Chúa công sẽ là sử dụng 1 đội hình để đào khoáng đồng thời cướp đoạt khoáng của người chơi khác cũng như phòng thủ trước sự cướp đoạt của người khác.
 • Mỗi khi bắt đầu đào khoáng, nếu chiến đội đạt đủ lực chiến theo yêu cầu, thì số vàng nhận được sẽ gia tăng.
 • Trong quá trình cướp đoạt có thể sử dụng bạo phát để nhận được gấp đôi số Vàng, tuy nhiên đồng thời cũng sẽ mất gấp đôi số lượt cướp. Mỗi ngày 5h sẽ làm mới số lần cướp đoạt
 • 30 ngày sau khi mở server sẽ tự động mở tính năng cướp đoạt liên server

 

Khai khoáng - Cướp đoạt

Khai khoáng

Các Chúa công có thể đào khoáng mỗi lần nhiều nhất 2 chiến đội. Tùy theo lực chiến của chiến đội đạt đủ mốc yêu cầu mà số Vàng nhận được sẽ được gia tăng khác nhau.

 • Ví dụ 1: Chiến đội 1 nếu tổng LC là 800.000, số vàng nhận được sẽ gia tăng 25%

 

 • Ví dụ 2: Chiến đội 2 nếu tổng LC là 1.800.000 trở lên, số vàng nhận được sẽ gia tăng 50%

 

Có 3 mốc thời gian để Chúa công lựa chọn khai thác là mốc 4h, 8h và 12h. Các Chúa công có thể sắp xếp điều chỉnh thời gian hợp lý để nhận Vàng.

 

Cướp đoạt

 • Mỗi ngày các Chúa công sẽ có 5 lượt cướp đoạt. Khi tiến hành cướp đoạt Vàng từ mỏ khoáng của người chơi khác sẽ căn cứ đội hình theo đội hình phòng thủ mà người chơi đó đã cài.
 • Có thể lựa chọn bạo phát để nhận gấp đôi số Vàng cượp được, tuy nhiên mỗi lần bạo phát sẽ mất 2 lượt. Có thể sử dụng Kim Cương để mua thêm lượt cướp
 • Khi cướp xong sẽ tự động làm mới đối tượng cướp đoạt, hoặc các Chúa công có thể sử dụng Vàng để làm mới đối tượng.

 

 

 

Phòng thủ

 • Trong thời gian đào khoáng, các Chúa công vẫn sẽ có thể bị người khác cướp đoạt và số lần bị cướp là không giới hạn.
 • Một đội hình phòng thủ tốt có thể hạn chế số Vàng bị cướp, số Vàng cướp được sẽ dựa trên tiến trình chiến đấu của 2 bên.

 

 

 

 • Chúa Công hãy đồng thời Đào Khoáng và Phòng Thủ cực tốt để có thể kiếm được thật nhiều Vàng nhé 

 

 

Trong thời gian đào khoáng, các Chúa công vẫn sẽ có thể bị người khác cướp đoạt và số lần bị cướp là không giới hạn.
Một đội hình phòng thủ tốt có thể hạn chế số Vàng bị cướp, số Vàng cướp được sẽ dựa trên tiến trình chiến đấu của 2 bên.

 

Dung Nhi kính bút!