Tin Tức

Trở về

Tính năng

Trở về

Phụ bản Thí Luyện

25-03-2020

Hệ thống các Phụ bản Thí Luyện trong Siêu Thần Mobile rất đa dạng với nhiều phụ bản để các Chúa công có thể tham gia mỗi ngày. Các phụ bản trong đây là nơi để các Chúa công thu thập các nguyên liệu dùng để tăng các tính năng Chiến Đội.

Phụ bản EXP

 • Tham gia phụ bản để thu thập Exp tăng cấp cho các Tướng.       
 • Trong khoảng thời gian nhất định, nếu tiêu diệt thành công Boss sẽ nhận được rất nhiều Exp. Nếu hết thời gian vẫn chưa tiêu diệt được Boss sẽ dựa vào lượng sát thương gây ra cho Boss để nhận Exp tương ứng.  

 • Mỗi ngày chỉ được tham gia 1 lần. 5:00 hàng ngày sẽ làm mới lại phụ bản.
Tip hữu ích dành cho tân thủ:
- Tại giao diện chọn Tướng ra trận trước khi vào phụ bản, nếu các Chúa công chọn các Tướng theo yêu cầu sẽ được nhận thêm % Exp khi hoàn thành phụ bản.
- Các yêu cầu có thể là chọn 5 Tướng đều là Tướng Vật Lý/Pháp Thuật, hoặc các Tướng thuộc Thục/Ngô/Ngụy. Số Tướng lựa chọn đúng theo yêu cầu càng nhiều, % Exp nhận được sẽ càng cao.

- Các Tướng được yêu cầu ra trận sẽ có tag Tiến Cử để các Chúa công nhận biết.

 

Rừng Thánh Khí

 • Tham gia phụ bản để thu thập Đá Thủy Tinh, dùng để tăng cấp cho Thánh Khí.  
 • Khi vào phụ bản sẽ xuất hiện lần lượt các đợt quái, nhiệm vụ của các Chúa công là khiêu chiến thành công từng đợt quái. Số lượt quái vượt qua càng nhiều, phần thưởng sẽ càng lớn.            
 • Mỗi ngày sẽ được tham gia 2 lần. 5:00 hàng ngày sẽ làm mới lại phụ bản.

 

Phụ bản Vàng

 • Tham gia phụ bản để nhận nhiều Vàng
 • Nhiệm vụ của Chúa công là tiêu diệt thành công các Tướng trong phụ bản sẽ nhận được Vàng. Nếu không thể tiêu diệt thành công sẽ dựa vào lượng sát thương gây ra để nhận thưởng.     
 • Mỗi ngày chỉ được tham gia 1 lần. 5:00 hàng ngày sẽ làm mới lại phụ bản.

 

Khiêu chiến cực hạn

 • Tham gia phụ bản để nhận Tử Tinh Thạch, dùng để nâng cấp kỹ năng Tinh Vân.
 • Phụ bản gồm nhiều tầng, nhiệm vụ của các Chúa công là khiêu chiến thành công để vượt qua các tầng và nhận thưởng.               
 • Mỗi tầng sẽ có các Tướng Thủ chuyên về các hiệu ứng như: Giảm thủ, Tăng sát thương, Hấp huyết,... Các Chúa công cần sắp hết đội hình của mình cho hợp lý trước khi khiêu chiến.
 • Mỗi ngày chỉ được tham gia 1 lần. 5:00 hàng ngày sẽ làm mới lại phụ bản.

 

Dung Nhi kính bút!