Chúa Công, vui lòng đăng nhập để xem cấp Vip

Gói quà vip

Quà Vip Tháng

Quà Tri Ân Vip

Quà vip tháng 10

VIP

Vàng

từ Vip 3-6

Chi tiết

VIP

Bạch Kim

từ Vip 7-10

Chi tiết

VIP

Kim Cương

từ Vip 11-13

Chi tiết

VIP

Truyền Thuyết

từ Vip 14-16

Chi tiết

VIP

Huyền Thoại

từ Vip 17-20

Chi tiết

Quà tri ân vip

*Chú ý:

- Để nhận Quà Tri Ân thì Chúa Công cần gửi thông tin xác nhận qua nút Hộp Thư để inbox qua Fanpage nhé

- Quà Tri Ân Vip sẽ gửi qua Thư trong Siêu Thần Mobile cho Chúa Công sau 48h từ khi tiếp nhận thông tin

*Chú ý:

- Để nhận Quà Tri Ân thì Chúa Công cần gửi thông tin xác nhận qua nút Hộp Thư để inbox qua Fanpage nhé

- Quà Tri Ân Vip sẽ gửi qua Thư trong Siêu Thần Mobile cho Chúa Công sau 48h từ khi tiếp nhận thông tin

*Chú ý:

- Để nhận Quà Tri Ân thì Chúa Công cần gửi thông tin xác nhận qua nút Hộp Thư để inbox qua Fanpage nhé

- Quà Tri Ân Vip sẽ gửi qua Thư trong Siêu Thần Mobile cho Chúa Công sau 48h từ khi tiếp nhận thông tin

*Chú ý:

- Để nhận Quà Tri Ân thì Chúa Công cần gửi thông tin xác nhận qua nút Hộp Thư để inbox qua Fanpage nhé

- Quà Tri Ân Vip sẽ gửi qua Thư trong Siêu Thần Mobile cho Chúa Công sau 48h từ khi tiếp nhận thông tin