[ HOT UPDATE ] TRỤC LỘC TRUNG NGUYÊN | Game Siêu thần chiến tướng

Game Siêu thần chiến tướng

Trang chủFanpage
Nhân sĩ cần hỗ trợ ?

[ HOT UPDATE ] TRỤC LỘC TRUNG NGUYÊN

Siêu Thần Chiến Tướng - Game thẻ bài Tam Quốc chặt chém đáng chơi nhất 2018 

[ HOT UPDATE ] TRỤC LỘC TRUNG NGUYÊN - 1

Trục Lộc Trung Nguyên liên server

 

Làm thế nào để hoàn thành bá nghiệp trong thời loạn tam quốc?. Sự kiện trục lộc trung nguyên hoàn toàn mới, lấy quân đoàn làm đơn vị công thành liên server, tính năng cướp thành, đáp ứng nguyện vọng điều binh khiển tướng công thành cướp trại của bạn. Muốn nhất thống tam quốc cần có đủ thực lực và sách lược đa dạng, không thể thiếu 1 trong 2. Trong trục lộc trung nguyên, các vị chúa công có thể thể hiện thân thủ, thi triển thần võ!.

Trục lộc trung nguyên có nhiều thưởng hàng ngày và thưởng vinh dự phong phú, khi công thành cướp đất còn có thể tăng mạnh chiến lực.

 

[ HOT UPDATE ] TRỤC LỘC TRUNG NGUYÊN - 2

 

Sơ lược về sự kiện

  1. Trục lộc trung nguyên là sự kiện đoạt thành quân đoàn liên server, quân đoàn chiếm lĩnh thành trì cũng có thể được thưởng thành trì.
  2. Mỗi tuần mở 1 mùa sự kiện, 9 giờ mỗi thứ 3 đến 21 giờ chủ nhật kết thúc. Sau khi mở sự kiện nhân vật ngẫu nhiên được chia vào 1 thành trì màu danh.
  3. Trong thời gian sự kiện, mỗi 21 giờ sẽ phát điểm trư hầu và thưởng binh hồn (Thành viên quân đoàn chiếm lĩnh thành trì và chiếm vị trí thành trì hiện tại mới được thưởng).
  4. Mỗi mùa sự kiện kết thúc sẽ phát thưởng cá nhân theo hạng trong server, thưởng quân đoàn liên server.

Quy tắc sự kiện

  1. Quy tắc đánh: Chỉ được đánh toàn bộ thành viên thành trì hiện tại và thành trì bên cạnh, sau khi chiến thắng đối thủ sẽ đổi vị trí với đối thủ.
  2. Điểm quy thuộc: Trong thành trì điểm trên cờ mỗi vị trí là điểm quy thuộc, dùng để tính quy thuộc tình trì, trong thành trì quân đoàn có điểm quy thuộc tổng hợp cao nhất sẽ chiếm lĩnh thành trì đó, phẩm cấp thành trì chiếm lĩnh càng cao thì thưởng càng cao.
  3. Binh hồn: Sự kiện trục lộc trung nguyên sẽ nhận được tiền, nhận được thông qua thưởng thành trì hoặc thưởng bảng xếp hạng, có thể đổi lấy vật phẩm hiếm trong Shop Thần Binh.
  4. Điểm trư hầu: Thông qua thưởng thành trì hoặc chiếm lĩnh vị trí thành trì xong sẽ ngẫu nhiên tăng, dùng để xếp hạng, điểm quân đoàn là tổng điểm trư hầu của toàn bộ thành viên trong quân đoàn.
  5. Thưởng vị trí: Trong sự kiện, mỗi giờ sẽ dựa vào vị trí của nhân vật để tăng điểm trư hầu tương ứng, thành phẩm cấp càng cao thì điểm tăng càng nhiều.
  6. Lượt có thể đánh mỗi ngày sẽ reset vào 24 giờ trong thời gian sự kiện.
Game SG140