[TÍNH NĂNG] Phụ bản thường ngày | Game Siêu thần chiến tướng

Game Siêu thần chiến tướng

Trang chủFanpage
Nhân sĩ cần hỗ trợ ?

[TÍNH NĂNG] Phụ bản thường ngày

Siêu Thần Chiến Tướng - Game thẻ bài Tam Quốc chặt chém đáng chơi nhất 2018

[TÍNH NĂNG] Phụ bản thường ngày

Giới Thiệu : 

Mỗi phụ bản, mỗi ngày chỉ được tham dự 1 lần, vượt ải thành công được nhận nhiều thưởng tài nguyên

Mỗi thứ 2, 4, 6, CN mở phụ bản bạc, sách exp, đan thức tỉnh;

Mỗi thứ 3, 5, 7, CN mở phụ bản tướng hồn,

Dựa vào cấp độ để lựa chọn độ khó phụ bản.

Lữ Bố Kính Bút !!!

Game SG140